Sobre nosaltres

Aquesta és la plana web que podeu pendre com a model per a l’elaboració del vostre treball de síntesi.

A la vostra plana web, aquest apartat us servirà per signar el treball, per tant, hi hauran de constar els vostres noms, la data, etc.